Kateqoriyalar

Data SoCool - Data Analitikası təlimləri
R ilə Data Science
 • Kurs müddəti

  10 həftə

 • Toplam dərs saatı

  60 saat

 • Qrup hazırlığı

  Aylıq 300 AZN

Təhsil müəssisəsinin adı

Data SoCool - Data Analitikası təlimləri
Zəng et Whatsapp-dan yaz
Müəllimin adı : Həsrəddin Quliyev

Təlim haqqında
"R ilə Data Science" təlimi sizə R ilə tətbiq olunan, analiz və modelləşmədə ən çox istifadə olunan müxtəlif data analitikası texnikaları üzrə bacarıqlar qazandırmaq üçün dizayn olunmuşdur.

Proqramın Əhatəsi: Data Science, Data Analitikası, Data Mining, Statistika, Ekonometrika, Marketinq Araşdırmaları, Araşdırma Metodları kimi sahə bilgiləri və R proqramı ilə praktiki tətbiqi.

Təlimçi haqqında
Həsrəddin Quliyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Biznesin İdarə Olunması ixtisası üzrə bakalavr və Akdeniz Universitetində Ekonometrika ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. Hal-hazırda eyni ixtisas üzrə İstanbul Universitetində doktorontura təhsilinə davam edir. Həsrəddin Quliyev bir müddət İstanbulda Araşdırma şirkətində çalışıb və hal-hazırda özəl bankların birində Data Analyst Specialist olaraq çalışır. İndiyə kimi bir çox Data Science, Statistika və Ekonometrika üzrə beynəlxalq konfranslarda, sammit və meet up-larda həm dinləyici, həm də speaker kimi iştirak edib. 2018-ci ildə Tam Faktoring tərəfindən keçirilən Hackhathonda "Cluster Analysis with k-means and Ordinal Lojistic Regression: Customer Segmentation" lahiyəsi ilə ilk 5-liyə daxil olub və hal-hazırda yazılan "Advanced Topics in Econometrics" kitabında bölüm yazarı olaraq yer alır.

Təlimin auditoriyası
Data Science, Data Analitikası, Biznes Analitikası, Müştəri Əlaqələrinin İdarə Olunması (CRM), Marketing Research, Maliyyə Analitikası və Risklərin İdarə Olunması kimi sahələrdə çalışmaq istəyənlər və çalışanlar.

Təlimin proqramı
Data Science giriş (Introduction to Data Science)
Data Science, Data Sciencedə Statistika, Ekonometrika və Machine Learning Yanaşması
Data, Data Tipləri , Örnəkləmə Metodları, Anakütlə və Real həyatda Data problemləri
Descriptive Statistiklərin Hesablanması və grafiklər ( Scatter Plot, Box-Plot və.s)
Hipotez testlərinə giriş və örnəklər
Statistik Paylanmaların İncələnməsi və Normal Dağılmanın Test edilməsi (Histogram, Q-Q plot, P-P plot, Shapiro-Wilk və Jarqua-Bera və.s normal paylanma Testləri)
Qarşılaşdırma Testləri (Comparison Tests)
One Sample T-test , Independent Sample T-test və MannWhitney U testləri
Paired Sample T-test və Wilcoxon testləri
One-Way ANOVA və Kruskal-Wallis Testləri
One Sample və Two Sample Test of Proportion
Chi-square Testi
Correlation Analysis
Model Qurmaya giriş və Reqressiya Analizi
Dataların Təmizlənməsi və Model qurmağa hazırlıq, Uyğun model tipinin seçilməsi
Reqressiya Modellərinə Giriş və Modelin qurulmasına dair tətbiqlər
Reqressiya Modellərinin Diaqnostik testləri və Dirənçli Standart Xətaların İstifadəsi, Stepwise Reqressiya Tətbiqi
Reqressiya Analizində Robust Reqressiya modeli, Decision Tree, Random Forest və XGboost kimi alqoritmalarının istifadəsi
Kukla Dəyişkənli (Dummy Variable) Reqressiya Modelləri və Kateqorik Dəyişkənlərin Modellənməsi
Classification və Cluster Analizləri
Logistik Reqressiya Modeli və tətbiqləri Churn Analizi və Kredit Scoring Model
Classification analizində Decision Tree, Random Forest və XGboost alqoritmalarının istifadəsi
Ordinal/Multinominal Lojistik Reqressiya Modelləri
Clustering Analysis (Hierarchical and non-hierarchical metodlar)
K-means, PAM və.s metodların Clustering Analizində istifadəsi

 • Avtobuslar
  88,38,4
 • Metro stansiyası
  Xətai
 • Əlaqə telefonu
  +994 50 5971227